SERVICII

Vă putem ajuta în următoarele domenii

Documentații tehnice

pentru obținerea următoarelor tipuri de avize și autorizații

1. AVIZ / AUTORIZAȚIE DE GOSPODĂRIRE A APELOR, pentru:

 - sisteme de alimentare cu apă potabilă
 - stații de tratare apă
 - sisteme de canalizare ape uzate
 - stații de epurare ape uzate menajere
 - stații de epurare ape uzate industriale
 - stații de pompare apă potabilă / uzată 
 - traversări cursuri de apă
 - lucrări de protecția mediului
 - lucrări de protecție a apelor
 - unități economice și industriale
 - drumuri
 - balastiere 

S.C. Ecorom S.R.L. deține Certificatul de Atestare nr. 276 și competențe de elaborare a documentațiilor în următoarele domenii: D1, D2, D3, D4, D5, D7

2. ACORD / AUTORIZAȚII DE MEDIU, pentru:

- sisteme de alimentare cu apă potabilă
- statii de tratare apă
- sisteme de canalizare ape uzate
- stații de epurare ape uzate menajere
- stații de epurare ape uzate industriale
- stații de pompare apă potabilă / apă uzată
- traversări cursuri de apă
- lucrări de protecția mediului
- lucrări de protecție a apelor
- unități economice și industriale
- drumuri
- balastiere


3. AUTORIZAȚII SANITARE, pentru:

- sisteme de alimentare cu apă potabilă
- stații de tratare apă
- sisteme de canalizare ape uzate
- stații de epurare ape uzate menajere
- stații de epurare ape uzate industriale
- stații de pompare apă potabilă / apă uzată
- traversări cursuri de apă
- lucrări de protecția mediului
- lucrări de protecție a apelor
- unități economice și industriale

4. CERTIFICAT DE URBANISM

5. AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

PROIECTARE

SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ
- Studiu de fezabilitate
- Proiect tehnic
- Detalii de execuție
- Expertiză tehnică

STAȚII DE TRATARE APĂ
- Studiu de fezabilitate

- Proiect tehnic
- Detalii de execuție
- Expertiză tehnică

SISTEME DE CANALIZARE APE UZATE
- Studiu de fezabilitate

- Proiect tehnic
- Detalii de execuție
- Expertiză tehnică

STAȚII DE EPURARE APE UZATE MENAJERE
- Studiu de fezabilitate

- Proiect tehnic
- Detalii de execuție
- Expertiză tehnică

STAȚII DE EPURARE APE UZATE INDUSTRIALE
- Studiu de fezabilitate

- Proiect tehnic
- Detalii de execuție
- Expertiză tehnică

STAȚII DE POMPARE APĂ POTABILĂ / APĂ UZATĂ
- Studiu de fezabilitate

- Proiect tehnic
- Detalii de execuție
- Expertiză tehnică

TRAVERSĂRI CURSURI DE APĂ
- Studiu de fezabilitate

- Proiect tehnic
- Detalii de execuție
- Expertiză tehnică

LUCRĂRI DE PROTECȚIA MEDIULUI
- Studiu de fezabilitate

- Proiect tehnic
- Detalii de execuție
- Expertiză tehnică

LUCRĂRI DE PROTECȚIE A APELOR
- Studiu de fezabilitate

- Proiect tehnic
- Detalii de execuție
- Expertiză tehnică

Consultanță și Asistență tehnică

PROIECTE

de alimentare cu apă, canalizare, stații de epurare, stații de tratare apă

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INSTALAȚIILOR

de alimentare cu apă, canalizare, stații de epurare, stații de tratare apă

OPTIMIZAREA FUNCȚIONĂRII

sistemelor de alimentare cu apă, canalizare, stații de epurare, stații de tratare apă

ÎNTOCMIREA INSTRUCȚIUNILOR

pentru sisteme de alimentare cu apă, canalizare, stații de epurare, stații de tratare apă

MANUALUL DE EXPLOATARE

pentru sisteme de alimentare cu apă, canalizare, stații de epurare, stații de tratare apă

INSTRUIRE PERSONAL DE ÎNTREȚINERE ȘI EXPLOATARE

pentru sisteme de alimentare cu apă, canalizare, stații de epurare, stații de tratare apă

Dirigenție de santier

  • Construcții
  • Rețele edilitare (alimentare cu apă, canalizare)
  • Stații de epurare ape uzate menajere
  • Stații de epurare ape uzate industriale
  • Stații de tratare apă
  • Drumuri
  • Instalații sanitare / electrice

Executie Și furnizare utilaje / echipamente

Stații de tratare apă

Stații de epurare ape uzate menajere

Stații de epurare ape uzate industriale

Stații de pompare apa potabilă / apă uzată

Despre noi

Cine suntem și ce am reușit să realizăm până acum

Despre noi

Suntem experți în tot ceea ce ține de apă și 
mediu

Personalul firmei S.C. Ecorom S.R.L. este compus din specialiști cu înaltă calificare în domeniul protecției calității apelor, cu o experiență de peste 20 de ani în domeniu  

contact

S.C. Ecorom S.R.L.

540542, Târgu Mureș, România
Str. Moldovei nr. 13A/3

tel / fax 0265 265 344
email: office@ecorom.net

Program
Luni - Joi: 8:00 - 16:00
Vineri: 8:00 - 14:00